Помощ при кризисни ситуации

Изтеглете мобилното приложение, с което можете да получавате информация и помощ при извънредни ситуации, използвайки SOS бутон.

Home
Login

Иновативен и лесен начин за подаване на съобщения

Мобилното приложението предоставя иновативен и лесен начин за гражданите да предават съобщения за кризисни ситуации, използвайки разрешената локация на потребителя.

Приложението е част от проекта "Доизграждане и оборудване на Центъра за управление на кризи в Министерство на външните работи на Република България", който се финансира от Норвежкия финансов механизъм.

Сигнал

Удобство

Можете бързо да подадете съобщение от Вашия телефон.

Достъпност

Приложението е публикувано в App Store на Apple и Google Play на Google.

Локация

Приложението предоставя възможност за точно локализиране на потребителите, улеснявайки бързата и ефективна реакция при кризисни ситуации.

Информираност

Приложението предоставя на потребителите важна и актуална информация, помагайки им да останат информирани за текущите събития и опасности в тяхната околност.

Countries